Tahografi

Analogni tahograf

Analogni tahografi bilježe podatke o aktivnosti vozača na tahografske listiće. Dio podataka na listićima (ime i prezime, početno i završno stanje kilometara, registracijska oznaka vozila) samostalno (ručno) popunjavaju vozači. Na svaki listić je moguće pohraniti slijed zapisa u trajanju 24 sata.

Inter-biz u svojoj ponudi nudi BESPLATAN program IB.ATR koji omogućava digitalizaciju (očitavanje) podataka sa skeniranih listića (pojedinačni listići i skenirana 2 listića na jednom A4 listu). Za skeniranje vam treba samo obični skener (dakle, nikakva specijalna oprema).

Program IB.ATR s visokom točnošću (>90%) očitava radne aktivnosti i omogućava tablični pregled i prijenos (copy/paste) u ostale programe za obradu (hoće li to biti obična Excel tablica ili napredna rješenja kao IB.ERS ili IB.Taho, ovisi o vama).

Preporuka za kvalitetniju automatiziranu obradu i očitavanje aktivnosti sa listića – koristite “elektronske” odnosno “digitalne” listiće (tako ih zovu prodavači, i dalje je to obični papirnati listić, ali nema “smetnje” na središnjem dijelu listića po kojem tahograf iscrtava rade aktivnosti). Na slici u nastavku s lijeve strane je vidljiv klasični listić (EC4K), dok je desno prikazan preporučeni listić (EC4B) koji se puno bolje ponaša u postupku digitalizacije zabilježenih aktivnosti. (Primjeri su vezani uz Kienzle listiće – EC4K je standardni klasični listić s iscrtanim simbolima na središnjem dijelu, a EC4B su “elektronski” listići)analogni tahograf listić ec4k ec4b (elektronski, digitalni)

I sa klasičnim listićima je moguće postići dobre rezultate, ali će prilikom njihovog korištenja biti potrebno ručno korigirati (u pravilu, nekad i ne) nekoliko minuta aktivnosti tijekom 24h. Bez korekcije koju morate ručno izvesti možete uvesti pogrešku u svoju evidenciju, što može rezultirati pogrešnom analizom aktivnosti i načinjenih prekršaja.

Digitalni tahograf

Digitalni tahografu su dostupni u novijim vozilima, no mogu se i naknadno ugraditi u starija vozila. Pohrana podataka o aktivnostima vozača (vožnja, odmor, ostali rad i spremnost za rad) na digitalne certificirane kartice koje su vozači dužni podići u Agenciji (AKD – Agencija za komercijalnu djelatnost je u RH licencirana za izradu i izdavanje digitalnih kartica za vozače, tvrtke, servisne radionice i nadzorna tijela… Slično, i u drugim državama, postoje agencije i tvrtke ovlaštene za te poslove).

Osim podataka o aktivnostima bilježi i druge parametre koji se mogu koristiti za daljnju analizu (podaci o korištenim vozilima, podaci o lokacijama – samo u nekim državama…). Podaci o aktivnosti vozača se spremaju prema GMT:00 vremenu, pa ih je prilikom obrade potrebno prilagoditi na aktualnu (ovisno o sjedištu tvrtke) vremensku zonu.

Osim kartice vozača, postoje i druge smartcard kartice (policija/kontrola, kartica poslodavca i kartica servisa) koje se koriste za specijalne namjene i nisu bitne samim vozačima.

Za čitanje digitalnih kartica koriste se specijalni čitači (VDO, Actia…). No, INTER-BIZ je razvio softverski alat IB.TCR koji omogućava čitanje kartica vozača na svim Windows kompatibilnim smartcard čitačima – na primjer, ukoliko posjedujete čitač kartica za internet bankarstvo (npr. ZABA, RBA) gotovo sigurno ćete ga moći iskoristiti sa IB.TCR i IB.Taho programima za čitanje vaših kartica!

Evidencija radnih sati vozača. Evidencija radnih aktivnosti mobilnih radnika.

Pojmovi radni sati vozača i radne aktivnosti mobilnih radnika koriste se u pravilu za istu stvar. Ipak, potrebno je voditi računa o kontekstu. U kontekstu obrade podataka snimljenih tahografima, govorim o obrađivanju i evidenciji radnih aktivnosti vozača (vožnja, odmor, ostali rad, spremnost) – podaci se obrađuju te se na temelju njih određuju radni sati (dnevni i noćni rad i sl.) i izrađuju izvještaji propisani pravilnicima…

Inter-biz i partnerski MiSoft u svojoj ponudi nude autorsko rješenje za evidenciju radnih aktivnosti vozača – IB.TAHO – uz podršku i za analogne i za digitalne tahografe.

Naravno, obzirom da se radi o domaćem, vlastitom softveru, ova i sva druga programska rješenja prilagođavamo prema zahtjevima kupaca!