Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu (NN 36/15)

U nastavku se navodi kompletni pročišćeni tekst Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu, temeljen na zadnjim promjenama objavljenim u Narodnim novinama, 36/15. Zakon o izmjenama i promjenama Zakona dostupan je direktno na stranicama NN ovdje

Vodite računa, kao autoprijevoznici, odgovorne osobe i/ili vozači, da se Zakon nadovezuje i na ostala pravila koja vrijede u području prijevozništva (članak 2) i da je sama tematika dosta opsežna. Bitno je da:

 1. vodite propisanu evidenciju unutar tvrtke
 2. držite se propisanih uvjeta i ograničenja (neovisno o tome koliko vam neke stvari izgledale nelogične i problematične)

Sve ostalo će vas dovesti do problema prilikom nadzora i inspekcije, te rezultirati opomenama ili izricanjem kazni. Kazne nisu nimalo beznačajne, posebice kad uzmete u obzir da se za isti prekršaj kazna izriče i tvrtki i odgovornoj osobi i vozaču…

Naš evidencijski sustav, IB.TAHO, osigurava (naravno, ukoliko ga koristite onako kako se to podrazumijeva) mogućnost samostalnog vođenja evidencije radnih aktivnosti vozača. Uz to, sustav uključuje mogućnost analize aktivnosti i provjere usklađenja s važećim propisima – naravno, takvo nešto ništa vam ne znači, jer nadzorna tijela provode svoju analizu i zaključke ukoliko detektiraju prekršaje… No, provođenje interne analize omogućava da se sustavni problemi detektiraju i riješe (samim time, umanje mogući budući prekršaji i kazne), te omogućava “ublažavanje” odgovornosti autoprijevoznika na način da se vozačima (naravno, ukoliko rade van pravila i van dogovora s poslodavcem) izdaju opomene i upozorenja o prekršajima… Više →

Radno vrijeme, radne aktivnosti, tahograf…

Novi Zakon

Kako neke od sadržaja na ovim stranicama rjeđe obnavljam, tako sam, koliko vidim, zaboravio (i to sad stavljam kao plan, s popriličnim odmakom) napisati par riječi vezano uz zadnje promjene Zakona… Naime, u ožujku 2015. u Narodnim novinama 36/2015 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu.

Promjene u evidencijskom softveru?

Nekih bitnijih promjena vezano uz funkcioniranje sustava IB.TAHO, odnosno problematiku radnih aktivnosti i uvjeta koje mobilni radnici moraju zadovoljiti u okviru tog Zakona nema. U komentarima i sugestijama vozača, tek je primijećeno da se malo intenzivnije provjerava i kontrolira ispunjavanje već prije definiranog članka Zakona (NN 75/13) o noćnom radu i ograničenju radnog vremena u situaciji kad vozač ima noćni rad (pa makar i minutu). U prethodnim objavama to sam već naveo, odmah nakon što je funkcija provjere tog uvjeta implementirana u IB.TAHO. Dakle, vozači koji (pa makar i minutu) imaju noćni rad (razdoblje između 00:00 i 05:00) ne smiju ostvariti radno vrijeme dulje od 10 sati u tih 24 sata! Znači, ako krećete na put u 04:40, tih 20 minuta noćnog rada vam limitira dozvoljeni dnevni rad! O tome svakako vodite računa!

Obzirom da se opet skupilo mjesec-dva neaktivnosti po pitanju razvoja našeg sustava (što i nije nešto čudno, obzirom da sustav uključuje sve potrebne funkcionalnosti za rad s tahografima i evidencijom radnih aktivnosti i radnog vremena vozača), ovih dana krećem u testiranja “od nule” i provjeru analize radnih aktivnosti – analiza samih aktivnosti radi korektno i nema nekih zamjerki kupaca – plan je malo razdvojiti pojmove radnih aktivnosti i radnog vremena, te u okviru analize posebno obraditi i radno vrijeme te provjeriti i uskladiti sa svim uvjetima iz Zakona.

O detaljima i rezultatima ćete biti obaviješteni ovih dana. Ukoliko će se integrirati neke dodatne funkcionalnosti, postojećim korisnicima iste će biti dostavljene besplatno.

Noćni rad i radno vrijeme – članak 7. Zakona o radnom vremenu mobilnih radnika

Noćni rad i ograničenje radnog vremena vozača

Prije par dana dovršeno i poslano na testiranje glavnim korisnicima… Članak 7. Zakona o radnom vremenu mobilnih radnika koji govori o noćnom radu – dosad nisam vodio računa o noćnom radu i ovom članku koji ograničava radno vrijeme u danima s noćnim radom na maksimalno 10 sati.

Implementirana dodatna provjera

Napravljena dodatna kontrola, integrirano u modul za kontrolu prekršaja, vizualizirano i uključeno u izvješće. Čim dobijem povratne informacije i dovršim testiranja, dostavljam aktualnim korisnicima… Za one kojima je tako nešto već zatrebalo, molim da se javite za hitniju dostavu!

Vizualno, nema nikakvih promjena u programu, ali ćete pri kontroli prekršaja primijetiti taj novi “kontrolni signal” u slučaju da baš Vaši mobilni radnici rade na taj način i imaju probleme s radnim vremenom u danima kad odrade noćni rad… U praksi, često se prekršaj dogodi zbog par minuta koje npr. dostavljači potroše zbog ranijeg kretanja na vožnju – na kraju ispadne da im je bolje pričekati par minuta i krenuti kasnije nego si s par minuta jutarnjeg/noćnog rada umanjiti dozvoljeno radno vrijeme u danu. Dakle, kod nekih se vozača sistemski javlja jer tako rade “oduvijek”, pa sad treba malo razmotriti situaciju i vidjeti što se može popraviti i tako izbjeći možebitne probleme s inspekcijama.

Uredba EZ br. 561/2006

U Republici Hrvatskoj, trenutno važeća zakonska regulativa uključuje Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu (NN 75/13), vezani Pravilnik (NN 83/13), te ostale važeće Uredbe koje vrijede kako kod nas tako i kod ostalih članica EU.

Slično vrijedi i za države u okruženju – lokalni Zakoni najčešće se minimalno razlikuju, a za sve ključne informacije vezanu uz ograničenja aktivnosti mobilnih vozača referenciraju se na Uredbe EU.

Jedna od takvih Uredbi, najvažnija po pitanju propisa vezanih uz ograničenja i pravila o aktivnostima vozača jest i Uredba EZ broj 561/2006 Europskog Parlamenta i Vijeća, od 15. ožujka 2006. Potpuni naziv Uredbe uključuje “…o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni prometa i o izmjeni uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 i (EZ) br. 2135/98 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85” (dostupno na službenim stranicama Vijeća – ovdje – na svim službenim jezicima Unije).

Uredbu je naše Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture saželo u preglednom dokumentu/brošuri na samo nekoliko listova – izdvojeni su ključni momenti i pravila koja se odnose na vozače i njihove aktivnosti (pogledajte PDF – ovdje).

tahograf uredba EZ 561/2006 ministarstvo

Izgled brošure izdane od strane Ministarstva – izvadak iz pravila iz Uredbe EZ 561/2006

Više →

Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu

U nastavku možete pročitati Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu. Zakon je donesen 07.06.2013., a objavljen u Narodnim novinama 75/2013 (link na NN 75/13, naknadno određene promjene Zakona NN36/15). Slijedi kompletan tekst Zakona… Više →

Pojmovi

Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu (interna veza) propisuje osnovna pravila za korištenje uređaja za bilježenje aktivnosti vozača – tahografa. Zakon dozvoljava korištenje analognih i digitalnih tahografa – analogni tahografi još uvijek dominiraju obzirom na starost voznog parka, dok su digitalni tahografi obavezni u svim novim vozilima, registriranim prvi put od 1.1.2009. nadalje. Digitalne tahografe moguće je ugraditi i u starija vozila.

Obzirom da Pravilnik propisuje obvezu vođenja evidencije radnih aktivnosti, sve tvrtke i samostalni autoprijevoznici koji imaju tu obvezu trebali bi se upoznati s pojmovima i raznim uvjetima i specifičnostima tematike. Za samostalno vođenje propisane evidencije naš softver IB.TAHO predstavlja provjereno rješenje!

Osnovni pojmovi

Neki od osnovnih pojmova vezanih uz tahografe, vožnju, prekide i odmore, te općenito tematiku radnih aktivnosti mobilnih radnika:

 • AETR je Europski sporazum o radu posade na vozilima koja obavljaju međunarodni cestovni prijevoz, sklopljen u Ženevi 1. srpnja 1970.
 • Analogni tahograf je uređaj u cestovnom prometu za bilježenje brzine i prijeđenog puta, kao i vremena rada i odmora gdje se podaci zapisuju na tahografski listić na kojem vrh pisača ostvaruje zapis mehaničkim pritiskom na tahografski listić, a koji omogućava bilježenje podataka za jedan dan.
 • Cestovni prijevoz je prijevoz putnika i tereta koji se u cijelosti ili djelomično obavlja javnim cestama, uključujući vožnju praznim ili nenatovarenim vozilom.
 • Digitalni tahograf je uređaj u cestovnom prometu za bilježenje brzine i prijeđenog puta, kao i vremena rada i odmora gdje se podaci zapisuju u radnu memoriju i memorijsku karticu, a koji omogućava pohranu podataka za razdoblje od 365 dana.
 • Linijski prijevoz putnika je unutarnji ili međunarodni prijevoz putnika koji se obavlja autobusima koji su konstruirani ili trajno prilagođeni za prijevoz više od devet putnika uključujući i vozača, na određenim relacijama i po unaprijed utvrđenom redu vožnje, cijeni i općim uvjetima.
 • Mobilni radnik označava svakog radnika koji čini dio prijevoznog osoblja, uključujući i vježbenike i naučnike, a koji je zaposlen u tvrtki koja obavlja cestovni prijevoz putnika ili tereta kao javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe.
 • Tahograf označava cjelokupnu opremu namijenjenu ugradnji u cestovna vozila za prikaz, bilježenje i automatsko ili poluautomatsko pohranjivanje podataka o kretanju takvih vozila i o pojedinom trajanju rada njihovih vozača. Ova oprema obuhvaća kabele, senzore, elektronički uređaj za informacije o vozaču, jedan (dva) čitač(a) za umetanje jedne ili dvije vozačke(ih) memorijske(ih) kartice(a), ugrađen ili odvojen pisač, instrumente prikaza, uređaj za prijenos iz podatkovne memorije, uređaje za prikazivanje ili ispis podataka na zahtjev i uređaje za upisivanje mjesta u kojima dnevno radno vrijeme započinje i završava.

Radne aktivnosti i pojmovi

U nastavku su izdvojeni pojmovi direktno vezani za tematiku radnih aktivnosti i obveze koje su na snazi. Vozačima se propisuje minimalno vrijeme odmora, maksimalno vrijeme vožnje i slično…

 • Dnevni odmor je dnevno razdoblje tijekom kojega vozač može slobodno raspolagati svojim vremenom, a obuhvaća “redoviti dnevni odmor” i “skraćeni dnevni odmor“:
  – »redoviti dnevni odmor« je neprekinuto razdoblje odmora od najmanje 11 sati ili kada se koristi u dva dijela 12 sati, od kojih prvi odmor mora trajati neprekinuto minimalno 3 sata, a drugi neprekinuto minimalno 9 sati;
  – »skraćeni dnevni odmor« je neprekinuto razdoblje odmora kraće od 11 sati, ali ne kraće od 9 sati.
 • Dnevno vrijeme vožnje je sveukupno vrijeme vožnje između kraja jednoga dnevnog odmora i početka sljedećega dnevnog odmora ili između dnevnog odmora i tjednog odmora, kao i između tjednog odmora i dnevnog odmora.
 • Tjedan označava razdoblje između 00:00 sati u ponedjeljak i 24:00 sata u nedjelju.
 • Tjedni odmor je tjedno neprekidno razdoblje tijekom kojega vozač može slobodno raspolagati svojim vremenom, a obuhvaća »redoviti tjedni odmor« i »skraćeni tjedni odmor«:
  – »redoviti tjedni odmor« je odmor koji neprekinuto traje najmanje 45 sati,
  – »skraćeni tjedni odmor« je odmor koji neprekidno traje manje od 45 sati, ali ne kraće od 24 sata pod uvjetima iz članka 12. ovoga Zakona.
 • Tjedno vrijeme vožnje je sveukupno vrijeme vožnje tijekom jednog tjedna.
 • Noćni rad.

tahograf radne aktivnosti vozača

Korištenjem specijaliziranog softvera za vođenje propisane evidencije, sami možete pratiti status i detaljno analizirati vlastite radne aktivnosti ili rad vaših vozača. Naš sustav je jedini domaći (hrvatski) softver te namjene – koriste ga tvrtke različitih kategorija i temeljnih djelatnosti – pogledajte popis referenci!