Udaljena podrška

TeamViewer QuickSupport podrška osigurana je svim registriranim korisnicima, ali i korisnicima demo verzije programa!

Preuzmite našu licenciranu i prilagođenu inačicu TeamViewer-a!

teamviewer-quicksupport-tahograf

Za potrebe udaljene podrške (od efikasnijeg rješavanja standardnih pitanja i nejasnoća, preko nadzora Vašeg rada u specifičnim, u početku rada možda “kritičnim” postupcima, do uočavanja određenih prijavljenih problema) dovoljno je najaviti (telefonski, mailom ili SMS-om) potrebu za korištenjem naše usluge – dogovaramo termin i spajamo se na Vaše računalo.

Kad koristiti udaljenu podršku

Tipični primjeri za korištenje podrške:

  • problemi u očitavanju taholistića – pregled i po potrebi preuzimanje listića, kontrola listića, zaključci o problemu
  • podešavanje sustava u varijanti paralelnog korištenja na više računala u lokalnoj mreži
  • aktivacija softvera nakon instalacije ili reinstalacije sustava
  • provjera statusa čitača pametnih kartica – nužno za očitavanje digitalnih kartica vozača
  • nejasnoće oko određenih prijava problema s radnim aktivnostima (analiza prekršaja), povratne informacije…

Ovaj oblik tehničke podrške za korisnike je besplatan u standardnim situacijama. U slučaju da se radi o rješavanju drugih problema, ne direktno vezanih uz sustav IB.TAHO moguće je da ćemo predložiti određenu naknadu! (npr. podešavanje postavki operacijskog sustava, konfiguriranje skenera tahografskih listića, instalacija pogonskih programa (driver) za pametne čitače, analiza stanja na računalu – vatrozid (firewall), antivirusni softver, podešavanje postavki mrežne komunikacije, problemi s mrežnim diskovima i slično…). Sve ostale situacije, direktno vezane uz IB.TAHO rješavaju se besplatno! Vodite računa da od sredine 2021. morate koristiti noviji modul za udaljenu podršku (dostupan na gornjim linkovima) – kupci softvera prije tog doba sa programom su dobivali stariji modul za udaljenu podršku koji više, nažalost, ne funkcionira! Stoga, obavezno “nadograditi” odnosno zamijeniti stari modul novim!