Mogućnosti

Sustav IB.TAHO omogućava vođenje svih propisanih evidencija vezanih uz obveze poslodavaca i vozača u području radnih aktivnosti mobilnih djelatnika odnosno vozača. Osigurava kvalitetan i efikasan rad s tahografima – kako analognim tako i digitalnim, omogućujući čitanje tahografskih listića skeniranih standardnim uredskim skenerima, kao i očitavanje i preuzimanje podataka s digitalnih kartica vozača. Osim tih ključnih funkcionalnosti, sustav nudi niz drugih vrlo korisnih mogućnosti, koje još više pojednostavljuju korištenje i vođenje evidencija.

Osnove i obveze vođenja evidencije su propisane Pravilnikom o prijenosu podataka o radnom vremenu mobilnih radnika i o vođenju evidencije. Neovisno o tome, naš programski sustav omogućava izradu i niza drugih izvještaja i analitičkih pregleda.

Mogućnosti i funkcionalnosti implementirane u aktualnu inačicu sustava:

  • evidencija djelatnika tj. vozača (neograničen broj, osim u Mini/Mikro verziji)
  • evidenciju vozila (neograničeno, osim u Mini/Mikro verziji)
  • izrada, ispis i evidenciju AETR potvrda za slobodne dane i dane kad se ne vozi
  • analogni tahografi – automatizirani unos i očitavanje podataka s skeniranih taholistića – digitalizacija listića temeljem očitanja iz slikovnih zapisa (skenirano standardnim uredskim skenerima ili specijaliziranim skenerima)
  • digitalni tahografi – unos podataka s digitalnih kartica vozača (digitalni tahograf) i automatska evidencija – očitanje kartica korištenjem standardnih smart-card čitača, snimanje u .ddd zapis koji se obrađuje i analizira
  • analiza i određivanje prekršaja vozača, izrada izvještaja tj. upozorenja za vozače
    • dnevni odmor, vrijeme vožnje, tjedni odmor…
    • jednostavno podešavanje parametara ispisa (obradio, datum izrade…)
  • pregled evidencije radnog vremena, noćni rad, proizvoljno definiranje perioda za obračun noćnog rada (npr. 00:00-05:00 ili, što je prije vrijedilo 22:00-06:00, ili po internim pravilima tvrtke)
  • izradu izvještaja o evidenciji radnog vremena s tjednom analizom sukladno Pravilniku
  • tablični prikaz i ispis aktivnosti po danima ili za željeno razdoblje
  • grafički prikaz i ispis aktivnosti po danima ili za željeno razdoblje
  • kalendarski pregled aktivnosti vozača za lakše praćenje evidencije
  • integriranu evidenciju AETR potvrda – kombiniranje potvrda i zabilježenih aktivnosti – tablični i grafički pregled
  • brza izrada AETR potvrda za neradne dane direktno iz kalendara
  • statistička analiza aktivnosti vozača – tablični i grafički prikaz – sumarno po danima u tjednu ili mjesecu, prosjeci po danima u tjednu ili mjesecu…
  • mogućnost čitanja .ddd datoteka preuzeti s digitalnih tahografa u vozilu (dakle, osim kartica vozača, sustav omogućava i čitanje i interpretaciju kartica vozila)
    • grafički prikaz kretanja brzina iz podataka snimljenih u .ddd datoteci vozila
    • izvoz podataka očitanih iz .ddd datoteka vozila u XLS – nije potrebno imati instaliran Excel ili slični program, implementacija izvoza podataka je neovisna o instaliranim programima
  • [verzija Ultra] grupni ispis izvještaja – ispis za više vozača odjednom (do 100 vozača)
    • standardni izvještaj o radnim aktivnostima po danima
    • radne aktivnosti po danima grupirano tjedno
    • upozorenja za vozače
  • učitavanje većeg broja skeniranih zapisa taholistića i slijedna obrada
  • analiza, izrada i ispis izvještaja o aktivnostima vozila
    • ispis po danima ili grupirano po tjednima
    • export u XLS
    • generiranje izvještaja temeljem standardnih podataka unesenih s analognih listića ili digitalnih kartica vozača
  • jednostavno korisničko sučelje
  • hrvatski jezik
  • hrvatski proizvod – mogućnost nadogradnje prema zahtjevima kupaca
  • evidencija radnih aktivnosti
    • vožnja, spremnost za rad, odmor, ostali rad
    • pregled i filtriranje prema raznim kriterijima
    • automatska kalkulacija dnevnog i noćnog radnog vremena
    • izrada izvještaja sukladno Pravilniku o prijenosu podataka o radnom vremenu mobilnih radnika i o vođenju evidencije
    • brzi unos podataka s analognih listića tahografa
    • mogućnost sumarnog unosa, bez detalja
    • pregled evidencije
    • grafički prikaz evidencije aktivnosti – po danima i za razdoblje
  • evidencija AETR potvrda za dane kad ne obavljaju djelatnost
    • bolovanje, godišnji odmor, ostali izostanci, vozila izuzeta iz Uredbe 561…
    • ispis i pregled evidencije AETR potvrda
    • integracija potvrda u izvještajima o radnom vremenu vozača
    • automatsko određivanje početnog i završnog vremena potvrde (kalendarski pregled)
    • kalendarski pregled evidentiranih AETR potvrda
    • ispis (i naznačeno trajanje) u grafičkom dnevnom prikazu aktivnosti

Sve izvještaje i analize je moguće generirati za proizvoljno razdoblje, uz dodatne mogućnosti filtriranja po vozačima i vozilima. Za vozače je dostupan brzi tzv. vozački izbornik iz kojeg se s par klikova miša dolazi do svih bitnih evidencija vezanih uz vozača – to je idealno kad je potrebna posebna analiza ili točno određena informacija koju je možda teže naći u standardnim pregledima.

Korisničko sučelje programskog sustava IB.TAHO izvedeno je tako da na što više mjesta omogući brzi skok na razne evidencije koje bi korisniku u tom trenutku mogle zatrebati (prečice i padajući izbornici dostupni na desnu tipku miša…).

Podaci se pohranjuju u SQL relacijsku bazu podataka koja je pohranjena unutar FirebirdSQL poslužitelja koji se instalira na Vaše računalo (ili poslužitelj, ovisno o tome koliko korisnika trebate i želite li koristiti IB.TAHO u lokalnoj mreži na više računala).

Sustav se može koristiti na svim Windows operacijskim sustavima (XP, Vista, Windows 7, 8, 10).

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju – kontakt +385 (0) 98 680 847