Uredba EZ br. 561/2006

U Republici Hrvatskoj, trenutno važeća zakonska regulativa uključuje Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu (NN 75/13), vezani Pravilnik (NN 83/13), te ostale važeće Uredbe koje vrijede kako kod nas tako i kod ostalih članica EU.

Slično vrijedi i za države u okruženju – lokalni Zakoni najčešće se minimalno razlikuju, a za sve ključne informacije vezanu uz ograničenja aktivnosti mobilnih vozača referenciraju se na Uredbe EU.

Jedna od takvih Uredbi, najvažnija po pitanju propisa vezanih uz ograničenja i pravila o aktivnostima vozača jest i Uredba EZ broj 561/2006 Europskog Parlamenta i Vijeća, od 15. ožujka 2006. Potpuni naziv Uredbe uključuje “…o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni prometa i o izmjeni uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 i (EZ) br. 2135/98 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85” (dostupno na službenim stranicama Vijeća – ovdje – na svim službenim jezicima Unije).

Uredbu je naše Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture saželo u preglednom dokumentu/brošuri na samo nekoliko listova – izdvojeni su ključni momenti i pravila koja se odnose na vozače i njihove aktivnosti (pogledajte PDF – ovdje).

tahograf uredba EZ 561/2006 ministarstvo

Izgled brošure izdane od strane Ministarstva – izvadak iz pravila iz Uredbe EZ 561/2006

U nastavku dajemo djelomični prijepis tekstova iz spomenute brošure:

Obvezna dokumentacija koju vozač mora imati u vozilu:

Vozač mora dokazati aktivnosti za tekući dan te za prethodna 28 kalendarska dana (uključujući i nedjelje i praznike) i tu dokumentaciju mora imati u vozilu. Za svaki pojedinačni dan mora postojatidokumentacija koja pokriva razdoblje od 24 sata!

Vozila opremljena analognim tahografom:

Vozač u vozilu mora imati tahografski listić tekućeg dana te tahografske listiće za prethodna 28 kalendarska dana. Pored toga u vozilu mora imati i karticu vozača, ukoliko posjeduje istu, izdanu na njegovo ime. Iz iste proizlaze aktivnosti koje su obavljene u odnosnom razdoblju s digitalnim tahografom. Ručne zapise i ispise (iz digitalnog tahografa) vozač mora imati u vozilu ako su tahograf ili kartica vozača bili neispravni ili je kartica izgubljena ili ukradena. Ručni zapisi su potrebni ako je vozač odstupao od propisanih vremena vožnje i odmora. Drugi ispisi nisu potrebni. Vozač pored toga u vozilu mora imati potvrdu o aktivnostima vozača koju mu je prijevoznik dužan izdati jer je primjerice bio na bolovanju, na godišnjem odmoru ili je obavljao ostale poslove.

Vozila opremljena digitalnim tahografom:

Vozač u vozilu mora imati karticu vozača. Nadalje mora u vozilu imati ručne zapise i ispise (iz digitalnog tahografa) ako su tahograf ili kartica vozača bili neispravni ili je kartica izgubljena ili ukradena. Ručni zapisi su nadalje potrebni ako je vozač odstupao od propisanih vremena vožnje i odmora. Ako je u proteklih 28 dana upravljao i vozilom s analognim tahografom, onda u vozilu mora imati i sve korištene tahografske listiće. Vozač pored toga u vozilu mora imati potvrdu o aktivnostima vozača koju mu je prijevoznik dužan izdati jer je primjerice bio na bolovanju, na godišnjem odmoru ili je obavljao ostale poslove.

Ručni zapisi:

Ako tahograf nije bilježio ostale poslove, razdoblja raspoloživosti ili razdoblja dnevnog odmora/prekide vožnje (jer je primjerice preko noći kartica vozača bila izvađena iz tahografa), ta se vremena moraju upisati ručno na tahografske listiće ili ručno unijeti u digitalni tahograf.
Razdoblje dnevnog odmora se isto tako mora ručno upisati, ako se tahografski listić ili kartica vozača nisu nalazili u digitalnom tahografu.
Za dane tijekom kojih nije korišten tahograf potrebna je potvrda o aktivnostima vozača.
Naknadno bilježenje tjednog odmora se također prihvaća. Kod digitalnog tahografa se naknadno
bilježenje provodi pomoću funkcije „naknadni ručni unos“, a kod analognih se uređaja podaci ručno
moraju upisati na poleđini tahografskog listića.

[message type=”info”]Za nepridržavanje vremena vožnje i odmora i/ili pogrešno rukovanje/nekorištenje tahografa predviđene su visoke novčane kazne!![/message]

 

Ključni parametri vezani uz ograničenja pojedinih aktivnosti su također izdvojeni u brošuri:

Maksimalno vrijeme vožnje 4.5 sati
Maksimalno dnevno vrijeme vožnje 9 sati
Iznimka 2x tjedno moguće i 10 satai
Prekid vožnje nakon razdoblja vožnje od 4.5 sata u trajanju od 45 minuta
Podjela prekida vožnje prvi prekid vožnje od najmanje 15 minuta, nakon kojeg slijedi drugi prekid vožnje od najmanje 30 minuta
Redoviti dnevni odmor 11 sati
Skraćeni dnevni odmor tri skraćena dnevna odmora od najmanje 9 sati između bilo koja dva tjedna odmora
Podjela dnevnog odmora prvi dio dnevno odmora od najmanje 3 sata nakon čega slijedi odmor od najmanje 9 sati (dnevni odmor u dva dijela traje 12 sati)
Tjedan – po definiciji od ponedjeljka 00:00 do nedjelje 24:00
Tjedno vrijeme vožnje maksimalno 56 sati
Vrijeme vožnje u dva uzastopna tjedna maksimalno 90 sati
Redoviti tjedni odmor najmanje 45 sati, započinje najkasnije po isteku šest 24-satna razdoblja od kraja prethodnog tjednog odmora
Skraćeni tjedni odmori manje od 45 sati, ali ne manje od 24 sata, s tim da se vrijeme mora nadoknaditi do kraja trećeg tjedna! Razdoblje nadoknade se mora nadovezati na drugo vrijeme odmora u trajanju od najmanje 9 sati. U dva uzastopna tjedna vozač mora imati najmanje jedan redoviti tjedni odmor i jedan skraćeni tjedni odmor!