Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu (NN 36/15)

U nastavku se navodi kompletni pročišćeni tekst Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu, temeljen na zadnjim promjenama objavljenim u Narodnim novinama, 36/15. Zakon o izmjenama i promjenama Zakona dostupan je direktno na stranicama NN ovdje

Vodite računa, kao autoprijevoznici, odgovorne osobe i/ili vozači, da se Zakon nadovezuje i na ostala pravila koja vrijede u području prijevozništva (članak 2) i da je sama tematika dosta opsežna. Bitno je da:

  1. vodite propisanu evidenciju unutar tvrtke
  2. držite se propisanih uvjeta i ograničenja (neovisno o tome koliko vam neke stvari izgledale nelogične i problematične)

Sve ostalo će vas dovesti do problema prilikom nadzora i inspekcije, te rezultirati opomenama ili izricanjem kazni. Kazne nisu nimalo beznačajne, posebice kad uzmete u obzir da se za isti prekršaj kazna izriče i tvrtki i odgovornoj osobi i vozaču…

Naš evidencijski sustav, IB.TAHO, osigurava (naravno, ukoliko ga koristite onako kako se to podrazumijeva) mogućnost samostalnog vođenja evidencije radnih aktivnosti vozača. Uz to, sustav uključuje mogućnost analize aktivnosti i provjere usklađenja s važećim propisima – naravno, takvo nešto ništa vam ne znači, jer nadzorna tijela provode svoju analizu i zaključke ukoliko detektiraju prekršaje… No, provođenje interne analize omogućava da se sustavni problemi detektiraju i riješe (samim time, umanje mogući budući prekršaji i kazne), te omogućava “ublažavanje” odgovornosti autoprijevoznika na način da se vozačima (naravno, ukoliko rade van pravila i van dogovora s poslodavcem) izdaju opomene i upozorenja o prekršajima… Više →

Uredba EZ br. 561/2006

U Republici Hrvatskoj, trenutno važeća zakonska regulativa uključuje Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu (NN 75/13), vezani Pravilnik (NN 83/13), te ostale važeće Uredbe koje vrijede kako kod nas tako i kod ostalih članica EU.

Slično vrijedi i za države u okruženju – lokalni Zakoni najčešće se minimalno razlikuju, a za sve ključne informacije vezanu uz ograničenja aktivnosti mobilnih vozača referenciraju se na Uredbe EU.

Jedna od takvih Uredbi, najvažnija po pitanju propisa vezanih uz ograničenja i pravila o aktivnostima vozača jest i Uredba EZ broj 561/2006 Europskog Parlamenta i Vijeća, od 15. ožujka 2006. Potpuni naziv Uredbe uključuje “…o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni prometa i o izmjeni uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 i (EZ) br. 2135/98 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85” (dostupno na službenim stranicama Vijeća – ovdje – na svim službenim jezicima Unije).

Uredbu je naše Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture saželo u preglednom dokumentu/brošuri na samo nekoliko listova – izdvojeni su ključni momenti i pravila koja se odnose na vozače i njihove aktivnosti (pogledajte PDF – ovdje).

tahograf uredba EZ 561/2006 ministarstvo

Izgled brošure izdane od strane Ministarstva – izvadak iz pravila iz Uredbe EZ 561/2006

Više →

Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu

U nastavku možete pročitati Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu. Zakon je donesen 07.06.2013., a objavljen u Narodnim novinama 75/2013 (link na NN 75/13, naknadno određene promjene Zakona NN36/15). Slijedi kompletan tekst Zakona… Više →