eKarte – informativna cijena autobusne karte u EUR

Za potrebe korištenja sustava na ino-tržištu (izdavač karte i dalje je ista tvrtka, ali agencija koja prodaje kartu je strana i želi na karti imati vidljiv iznos u EUR, koji naplaćuje…) omogućeno je definiranje cijene u EUR za svaku kartu (uz pretpostavku da će se to dominantno koristiti za međunarodne karte). To je iznos koji agencija koristi “interno” za svoje potrebe i jednostavniju naplatu (izbjegava se nepotrebno preračunavanje u domaću valutu itd.)…

Sučelje za definiranje i promjenu podataka uz kartu je neznatno izmijenjeno (slika) – polje “Cijena EUR” služi za unos alternativne cijene (zapravo se svodi samo na “vizual”, tj. ta cijena će biti vidljiva kod agencija kojima se da ovlast rada u EUR). Standardno, polje za unos je isključeno tj. onemogućen je unos. Za aktivaciju unosa potrebno je dvoklikom miša na tekst “Cijena EUR” aktivirati polje (tekst lijevo od polja, ne samo polje!).

 ekarte-eur-cijena   ekarte-eur-aktivno

Slika lijevo prikazuje onemogućeno polje, a slika desno polje koje je aktivirano dvoklikom miša na “Cijena EUR” (tekst lijevo od polja, ne samo polje!). Važno je napomenuti da je polje za unos valuta u novoj inačici isključeno, obzirom da se ovaj način rada konceptualno razlikuje od osnovne predviđene varijante (odvojene karte u HRK, odvojene u EUR).

Za web prodaju (iKarte), i dalje vrijedi mogućnost unosa isključivo cijene u HRK (polje “Web cijena”). Obzirom da u sustavu online prodaje karata postoji kompletni podsustav proizvoljnih akcijskih kampanja i popusta, prikaz cijene na kartama u alternativnoj valuti (EUR) izvest će se dinamički, ovisno o tečaju EUR (glavni “problem” u cijeloj priči je da su kupci karata u EUR naviknuti na zaokružene cijene, što se i agencijama želi omogućiti, iako možda cijene nisu potpuno precizne) – no, obzirom da formalno naplata preko kartičara ide isključivo u HRK (zakonski definirano), podaci o cijenama u alternativnim valutama su isključivo informativnog karaktera.

Obračun poreza u tuzemstvu i inozemstvu, kao i definiranje mogućih poreznih stopa po državama (Slovencija, Njemačka…) i dalje funkcionira kao dosad – obračun u HRK, prema informacijama o kilometrima.