Obračun radnog vremena vozača temeljem radnih aktivnosti

Prema informacijama koje povratno dobivamo od naših kupaca, većina ih za izradu izvještaja o radu vozača koristi detaljne obrasce koje program može generirati za svakog vozača, a koji sadrže informacije o dnevnim aktivnostima, uz razradu i detalje o ukupnom radu, noćnom radu, prijeđenim kilometrima i slično (slike u nastavku). Kod pregleda podataka po vozačima postoji nekoliko vrsti tabličnih izvještaja – pregled prema unosima (npr. ukoliko je za istog vozača u jednom danu dio aktivnosti evidentiran preko listića, a dio preko kartice, ili je unos vezan uz više listića i slično), sumarni pregled prema danima, te sumarni pregled prema danu, uz dodatno sumiranje radnih aktivnosti po tjednima.

Primjeri korisničkog sučelja i izgleda izvještaja

png-tahograf-tjedno-sumarno

Izvještaj o aktivnostima, sumarno po tjednima

png-tahograf-ukupno-dan-izvjestaj

Izvještaj o ukupnim dnevnim aktivnostima, tablično

png-tahograf-pojedinacni-izvjestaj

Izvještaj prema pojedinačnim unosima u sustav

No, još od 2009. Pravilnikom je propisan sadržaj obrasca vezanog uz obračun radnog vremena, te je isti već u prvim verzijama sustava IB.TAHO implementiran (glavni izbornik – Izvještaji – Evidencija radnog vremena NN 43/09). Naknadno je, na traženje kupaca, dodana mogućnost preciznijeg podešavanja principa određivanja noćnog rada – osim podataka iz baze, dozvolili smo da korisnici za željeno razdoblje sami “propišu” razdoblje unutar kog se obavljanje posla smatra noćnim radom (voditi računa da to samim time može biti neusklađeno sa važećim pravilnikom, ali omogućava tvrtkama dodatnu analizu u situacijama kad možda interno imaju definirana neka druga pravila), kao i dodatne opcije obračuna noćnog rada (da li spremnost i ostali rad ulaze u obračun ili ne)?

png-tahograf-radno-vrijeme-nn

Pregled i obračun radnog vremena prema NN 43/09

png-radno-vrijeme-izvjestaj-nn

Izvještaj o radom vremenu vozača, sukladno NN 43/09

Standardno, u radno vrijeme IB.TAHO uključuje i vožnju i spremnost i ostali rad. Kako ta pravila ponekad tvrtke drugačije interpretiraju, dodana je ovih dana nova mogućnost – uključivanje i isključivanje spremnosti i ostalog rada u obračun radnog vremena. Sučelje prikazuje sljedeća slika – sada je u potpunosti podesiv princip obračuna radnog vremena temeljem radnih aktivnosti mobilnih radnika (preporuka svim tvrtkama je po pitanju radnog vremena i odnosa sa radnim aktivnostima vozača konzultirati računovodstvo ili službu koja se bavi obračunom plaća)…

png-radno-vrijeme-postavke-nn

Mogućnost podešavanja obračunskih parametara – vezano uz određivanje radnog vremena temeljem radnih aktivnosti vozača

PS. Naravno, izvješća vode računa i o Potvrdama o aktivnostima mobilnih radnika za razdoblja kad ne upravljaju vozilima – u izvještajima, kao što je vidljivo na gornjim slikama sučelja i izgleda obrasca za datume za koje postoje Potvrde, automatski se dodaje bilješka.